Hidden River Arabians

 

HR JUDAAN

Fadaan x Jusera

1994 Babson/Brown stallion

 

 

 

 

 

 

 

HR JUDAAN

#496620

  4/9/1994 

Grey Babson/Brown stallion

Fadaan

#76687 G

Julyan #13123 G

Julep #1678 G

 Gulastra #521 C

Aziza #888 G

Bint Maaroufa #8834 C

 Fay-El-Dine #1170 G

Maaroufa #895 G

 Mist Aana #15406 B

Hallany Mistanny #1315 K

 *Zarife #885 G

*Roda #886 G

Fa Aana #5691 B

*Fadl #896 G

Aana #3389 G

Jusera

#181469 G

3/30/78

Julyan #13123 G

Julep  #1678 G

 Gulastra #521 C

Aziza #888 G

Bint Maaroufa #8834 C

 Fay-El-Dine #1170 G

Maaroufa #895 G

Serasabba #31970 K

Fabah  #6264 B

 *Fadl #896 G

Bint Bint Sabbah#894 B

Serrasab  #15333 B

 Fa-Serr #4482 K

Fay-Sabbah #1383 B

 

Babsons ] Babson/Browns ] Babson/Brown/Sirecho ] News from Hidden River ] Amir Char Serr ] HR Ibn Faadan ] [ HR Judaan ] Shaitaan ] Shaman ] HR Dan Juaan ] Jusera ] ASF Wadi ]

His full brother HR Ibn Faadan    

Our Babson Arabians      

Our Babson/Brown Arabians    

Our Babson/Brown/Sirecho Arabians

Back to Hidden River Arabians Home page

 

Cheryl and Pat O’Donnell    

574-739-0871

cheryl_odonnell@    msn.com  

(Close Spaces between @ and msn.com)